Szerb Antal Gimnázium
Tankönyvrendeléssel kapcsolatos tudnivalók

A tankönyvtámogatásra való jogosultság feltételei
A tankönyvrendelő lista kitöltése
A tankönyvfelelős elérhetőségeiA tankönyvtámogatásra való jogosultság feltételei

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2003. évi CCXXXII. törvény 4.§ (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezményre jogosult a tanuló, ha az alábbiak közül valamelyik feltétel teljesül:
  1. tartósan beteg,
  2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
  3. három vagy több kiskorú vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
  4. nagykorú, és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
  5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A jogosultság igazolása

A jogosultságot a megfelelő dokumentum bemutatásával igazolni kell. Ez lehet bármilyen igazolás az emelt összegű családi pótlékról, orvosi szakvélemény, illetve határozat. Nagycsaládosok esetében, ahol nagyobb gyermeket tanulmányai miatt beszámítanak a családi pótlék összegének megállapításakor, tanév elején iskolalátogatási igazolást is kérünk. Adott tanévre akkor jár a kedvezmény, ha a jogosultság október 1-jén fennáll. Bármilyen változást a szülő 15 napon belül köteles az iskolának bejelenteni. A jogosultságot igazolni a tankönyvek megrendelésekor vagy átvételekor kell, illetve tanév közben akkor, ha valakinek lejár a korábbi igazolása. Amennyiben a szükséges igazolások benyújtása október 1. napjáig nem történik meg, a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig be kell fizetni. Ha valaki nyáron válik támogatásra jogosulttá, akkor is nyújtsa be a szükséges papírokat, mert tanév elején még van lehetőség a státuszmódosításra.

Lap tetejére!A tankönyvrendelő lista kitöltése

Kérjük, hogy a gyermekük által májusban hazaküldött tankönyvrendelő lista kitöltésekor az alábbiakra ügyeljenek.
  1. Ellenőrizzék az adatokat (név, lakcím)! Ha valami hibás, akkor húzzák át, és javítsák!
  2. Húzzák ki a listáról azokat a tankönyveket, amelyeket nem kívánnak megrendelni, mert már megvannak a családban, vagy más forrásból szerzik be! Fontos, hogy előtte ellenőrizzék a kiadói kódot, mert a cím alapján nem mindig lehet tudni, hogy ugyanannak a kiadónak ugyanarról a kiadványáról van-e szó. Új és régi kerettantervi könyvek különböző mértékben térnek el. Ha valamiben nem tudnak dönteni, kérdezzék a szaktanárokat vagy a tankönyvfelelőst!
  3. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultakat is kérjük, hogy nézzenek körül otthon, és húzzák ki azokat a könyveket, amelyek használható állapotban megtalálhatók, mert esetleg egy nagyobb gyermek korábban már megkapta. Számukra bizonyos tankönyveket könyvtári kölcsönzéssel tudunk biztosítani, ezek a listán már így is szerepelnek. Munkafüzeteket és nyelvkönyvet mindenki sajátot kap.
  4. Mindenképpen írják alá a megrendelőlapot, ezzel jelzik, hogy a listán szereplő – és ki nem húzott – tankönyveket kérik. Bizonyos évfolyamokon vannak kétoldalas megrendelők is, úgyhogy mindenképpen forgassák meg a papírokat, az aláírásnál van a vége. A Könyvtárellátó a megrendelt tankönyvcsomagot az iskolába fogja szállítani augusztusban.
  5. Kérjük, hogy az aláírt lapokat küldjék vissza az osztályfőnök által megadott határidőig.
Lap tetejére!A tankönyvfelelős elérhetőségei

Bármilyen tankönyvrendeléssel vagy normatív támogatással kapcsolatos kérdéssel forduljanak az iskolai tankönyvfelelőshöz!

Neve: Hallai Csilla
Elérhetősége: személyesen vagy telefonon az iskolai könyvtárban (400-18-14/16-os mellék), illetve a hallai email-címen.

Lap tetejére!